Day: April 29, 2021

มหาอำนาจใช้จ่ายทางทหารเพิ่มขึ้น แม้โลกมีโรคระบาดมหาอำนาจใช้จ่ายทางทหารเพิ่มขึ้น แม้โลกมีโรคระบาด

งบประมาณทางทหารของโลกเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 2 ล้านล้านดอลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 63 ล้านล้านบาท เมื่อปีที่แล้ว สวนทางวิกฤติเศรษฐกิจ ที่เป็นผลจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ...

เล่นหวยหุ้นอย่างไรไห้ได้กำไรเล่นหวยหุ้นอย่างไรไห้ได้กำไร

เล่นหวยหุ้นอย่างไรไห้ได้กำไร สำหรับคนที่คิดจะลงทุนในหวยหุ้น ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนในตัวเลข เลข 0-9 ทำให้คนรวยก็เยอะทำให้คนจนเป็นหนี้เป็นสินก็แยะ ดังนั้นควรใช้สติพิจารณาก่อนการเล่น ไม่ใช่กับการเล่นหวยหุ้นเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงการเล่นการพนันในทุกชนิด ...